POLSKI
 
ENGLISH
 
 
 
 
Studia Psychologiczne to najstarsze czasopismo psychologiczne (wydawane od 1956r) oraz jedno z najbardziej znanych i najlepszych czasopism psychologicznych w Polsce.
Redaktor Naczelny: prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska
10
MNiSW
 
 
 
Bieżący numer
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X