10
MNiSW
 
 

MIĘDZY SCYLLĄ EMPIRYCZNEGO PRZYCZYNKARSTWA A CHARYBDĄ ANTYEMPIRYCZNEGO TEORETYZOWANIA

 
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii
Studia Psychologiczne 2018;56(1 i 2):24–29
Data publikacji: 05-06-2018
Pliki dodatkowe
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Tekst jest głosem w dyskusji nad artykułem Adama Niemczyńskiego „Znaczenie teorii rozwoju dla empirycznych studiów psychologicznych nad indywidualnym rozwojem człowieka”. Zgadzając się z tezą o dominacji doniesień empirycznych we współczesnej psychologii, krytycznie rozważam tezy postulujące zmiany. Kwestionuję przeciwstawienie badania teoretyczne vs badania empiryczne i pokazuję, że przyczynki empiryczne są równie mało wartościowym wkładem do nauki, co teoretyzowanie, które ignoruje owe przyczynki. W zakończeniu proponuję trzy warunki dobrej teorii, która powinna być konstruowana jako synteza myślenia teoretycznego i badań empirycznych.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X