10
MNiSW
2012
 
Krystyna Adamska (Uniwersytet Gdański),
Dariusz Asanowicz (Uniwersytet Jagielloński),
Robert Balas (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Instytut Psychologii PAN),
Marek Binder (UJ),
Maria Beisert (UW),
Agnieszka Bratkieiwcz (SWPS),
Wiesław Baryła (Uniwersytet Gdański),
Sylwia Bedyńska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Instytut Psychologii PAN),
Wojciech Błaszczak (UG),
Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Psychologii PAN),
Wanda Ciarkowska (Uniwersytet Warszawski),
Wojciech Cwalina (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Czesław Czabała (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie),
Joanna Czarnota-Bojarska (Uniwersytet Warszawski),
Romuald Derbis (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie),
Marek Drogosz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Anna Grabowska (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN),
Ewa Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski),
Halina Grzymała-Moszczyńska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Maciej Haman (Uniwersytet Warszawski),
Elżbieta Hornowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański),
Maria Kielar–Turska (Uniwersytet Jagielloński),
Kocęba Renata (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej),
Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej),
Władysław Jacek Paluchowski (UMCS),
Kinga Piber-Dąbrowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Joanna Sokołowska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Instytut Psychologii PAN),
Tytus Sosnowski (Uniwersytet Warszawski),
Wiesława Sotwin (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Instytut Psychologii PAN),
Małgorzata Szepietowska (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej),
Magdalena Śmieja (UJ),
Bogdan Zawadzki (UJ),
Marcin Zajenkowski (UW),
Magdalena Żejmotel - Piotrowska (UG).
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X