10
MNiSW
2013
 
Batory Anna (Akademia Pedagogiki Specjalnej im Anny Grzegorzewskiej),
Bałaj Bibianna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Bednarek Hanna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Bielecki Masymilian (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Braniecka Anna(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Chruszczewski Michał (Uniwersytet Warszawski),
Cieciuch Jan (UKSW),
Cierpiałkowska Lidia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Cierpka Anna (Uniwersytet Warszawski),
Cwalina Wojciech (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Cypryańska Marzena (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Dryll Elżbieta (Uniwersytet Warszawski),
Francuz Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Górska Dominika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Growiec Katarzyna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Grzyb Tomasz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Haman Maciej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Jarczewska-Gerc Ewa (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Kaczmarek Magda (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Kadzikowska-Wrzosek Romana (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Krok Dariusz (Uniwersytet Opolski),
Magier-Łakomy Ewa (Uniwersytet Gdański),
Mudyń Krzysztof (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Niewiarowski Jakub (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Nęcka Edward (Uniwersytet Jagielloński)
Ortenburger Dorota (Akademia Jana Długosza),
Osiński Jerzy (Uniwersytet Warszawski),
Ostaszewski Paweł (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Paszkowska Rogacz Anna (Uniwersytet Łódzki),
Pluta Agnieszka (Uniwersytet Warszawski),
Polczyk Romuald (Uniwersytet Jagielloński),
Rutkowska Dorota (Uniwersytet Warszawski),
Sokołowska Joanna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Suszek Hubert (Uniwersytet Warszawski),
Szczepanowski Remigiusz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Sęk Helena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Wichary Szymon (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Wierzchoń Michał (Uniwerstytet Jagielloński)
Wróbel Monika (Uniwersytet Łódzki),
Zajenkowski Marcin (Uniwersytet Warszawski),
Zasępa Ewa (APS).
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X