10
MNiSW
2014
 
Adamska Krystyna (Uniwersytet Gdański),
Basińska Małgorzata (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Bąk Wacław ( Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Braniecka Anna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Bukowska Alicja (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Bukowski Marcin (Uniwersytet Jagielloński),
Cierpiałkowska Lidia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Cwalina Wojciech (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Francuz Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Galińska Elżbieta (Uniwersytet Warszawski),
Golińska Lucyna (Społeczna Akademia Nauk),
Growiec Katarzyna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Grzesiak-Feldman Monika (Uniwersytet Warszawski),
Haman Maciej (Uniwersytet Warszawski),
Hornowska Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Jarczewska-Gerc Ewa (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Kaczmarek Magda (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Kida Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Kowalik Stanisław (Uniwersytet Gdański),
Król Magdalena (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Kwiatkowska Anna (Polska Akademia Nauk),
Lis Turlejska Maja (Uniwersytet Warszawski),
Malinowska Diana (Uniwersytet Jagielloński),
Olszanowski Michał (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Oleś Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Polczyk Romuald (Uniwersytet Jagielloński),
Rode Magdalena (Uniwersytet Śląski),
Rymarczyk Krystyna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) ,
Siwy-Hudowska Anna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) ,
Słysz Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Skałacka Katarzyna (Uniwersytet Opolski),
Skrzypińska Katarzyna (Uniwersytet Gdański),
Suchańska Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Szpitalak Malwina (Uniwersytet Jagielloński),
Wierzchoń Michał (Uniwersytet Jagielloński),
Traczyk Jakub (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Wilczyńska Agnieszka (Uniwersytet Śląski),
Łuszczyńska Aleksandra (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Żejmotel-Piotrowska Magdalena (Uniwersytet Gdański),
Karolina Appelt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Agnieszka Rosińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Teresa Chirkowska-Smolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Michał Ziarko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Aleksandra Jasielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Dariusz Rosiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Valentyna Pikalova (Scovoroda Kharkiv National Pedagogical University),
Izabela Krejtz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Joanna Roszak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
Łukasz Tanaś (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X