10
MNiSW
2016
 
Tytuł Imię Nazwisko Email Kraj Recenzje Afiliacja
Prof. Krystyna Adamska psyka@ug.edu.pl Polska 3 Uniwersytet Gdański, Polska
Dr Przemysław Bąbel przemyslaw.babel@uj.edu.pl Polska 2 Institute of Psychology. Pain Research Group, Jagiellonian University, Polska
Prof. Małgorzata Basińska mbasinska@ukw.edu.pl Polska 2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
Sylwia Bedyńska sylwia.bedynska@swps.edu.pl 1 SWPS, Instytut Psychologii , Warszawa
Dr Wojciech Białaszek wbialaszek@swps.edu.pl Polska 2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
Prof. Jan Blecharz jan.blecharz@awf.krakow.pl Polska 1
Dr Jacek Buczny jbuczny@gmail.com Netherlands 2 Experimental and Applied Psychology, Vrije University Amsterdam, Netherlands
Jan Cieciuch j.cieciuch@uksw.edu.pl Polska 1
Dorota Czyżowska dczyzow@apple.phils.uj.edu.pl Polska 2 Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana, Instytut Psychologii UJ, Polska
Ewa Gruszczyńska ewa.gruszczynska@swps.edu.pl Polska 2
Prof. Roman Konarski psyrko@ug.edu.pl Polska 2 Instytut Psychologii UG, Polska
Prof. Izabela Krejtz ikrejtz@swps.edu.pl Polska 2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
Dr Wojciech Kulesza wkulesza@swps.edu.pl Polska 1 Uniwersytet SWPS, Polska
Maja Lis-Turlejska mlis-turlejska@swps.edu.pl Polska 1 Department of Psychology, University of Social Sciences and Humanities, Polska
Dr Konrad Maj kmaj@swps.edu.pl Polska 1 Uniwersytet SWPS, Polska
Prof. Franciszek Makurat makurat@ug.edu.pl Polska 2 Uniwersytet Gdański, Polska
Eugenia Mandal eugenia.mandal@us.edu.pl Polska 1 Department of Social and Environmental Psychology Insitute of Psychology University of Silesia, Polska
Prof. Agnieszka Maryniak agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl Polska 1 Faculty of Psychology, University of Warsaw, Polska
Dr Jerzy Osiński tomek@psych.uw.edu.pl Polska 2 Faculty of Psychology, University of Warsaw, Polska
Dr Piotr Rycielski rycielski@gmail.com Polska 2 Instytut Badań Edukacyjnych
Katarzyna Schier kas@psych.uw.edu.pl Polska 1 Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr Anna Siwy anna.siwy@swps.edu.pl Polska 2 Uniwersytet SWPS, Polska
Dr Urszula Strawińska ustrawinska@swps.edu.pl Polska 2 USWPS, Polska
Dr Włodzimierz Strus w.strus@uksw.edu.pl Polska 1 UKSW, Polska
Prof. Ewa Szepietowska ewa.szepietowska@poczta.umcs.lublin.pl Polska 1 Instytut Psychologii UMCS, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Polska
Agnieszka Szymańska elysium5678@gmail.com Polska 1 Instytut Psychologii Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Dr Łukasz Tanaś ltanas@swps.edu.pl Polska 1 Uniwersytet SWPS, Polska
Prof. Maciej Tomczak mtomczak@awf.poznan.pl Polska 2 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska
Prof. Dorota Turska dorota.turska@poczta.umcs.lublin.pl Polska 3 UMCS, Polska
Prof. Michał Wierzchoń michal.wierzchon@uj.edu.pl Polska 1 Uniwersytet Jagielloński, Polska
Tomasz Wyrzykowski tomaszwyrzykowski@wp.pl Polska 1 XX Oddział Dzienny, PZP, SWZPZPOZ, Polska
Marcin Zajenkowski zajenkowski@psych.uw.edu.pl Polska 1 Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała ezdankiewicz-scigala@swps.edu.pl Polska 1 Psychology, Uniwersytet SWPS, Polska
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X