10
MNiSW
2017
 
Prof. Krystyna Adamska psyka@ug.edu.pl Polska 2 Uniwersytet Gdański, Polska
Dr Rafał Albińki rafal.albinski@gmail.com Polska 3 SWPS University of Social Sciences and Humanities, Polska
Prof. Elżbieta Aranowska aranella@onet.pl Polska 3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Prof. Małgorzata Basińska mbasinska@ukw.edu.pl Polska 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
Dr Wojciech Białaszek wbialaszek@swps.edu.pl Polska 1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
Dr Jacek Buczny jbuczny@gmail.com Netherlands 6 Experimental and Applied Psychology, Vrije University Amsterdam, Netherlands
Prof. Jan Chodkiewicz janchodkiewicz@poczta.onet.pl Polska 1 Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki, Polska
Roman Cieślak rocie@swps.edu.pl Polska 1 Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
Prof. Zofia Dołęga zdolega@swps.edu.pl Polska 2 Uniwersytet SWPS, Polska
Dr Alicja Długołęcka doalicji@poczta.onet.pl Polska 1
Grzegorz Iniewicz mziniewi@cyf-kr.edu.pl Polska 1 Zakład Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii UJ, Polska
Prof. Iwona Janicka i.janicka@wp.pl Polska 1 Instytut Psychologii UŁ, Polska
Dr Ewa Jarczewska-Gerc ejarczewska@swps.edu.pl Polska 1
Prof. Izabela Krejtz ikrejtz@swps.edu.pl Polska 2 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska
Dr Wojciech Kulesza wkulesza@swps.edu.pl Polska 1 Uniwersytet SWPS, Polska
Prof. Agnieszka Kulik akulik@kul.pl Polska 2 Department of Psychotherapy and Health Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Polska
Prof. Czesław Nosal cnosal@swps.edu.pl Polska 2 SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wroclaw, Polska
Prof. Ewa Pisula ewa.pisula@psych.uw.edu.pl Polska 1 Faculty of Psychology, University of Warsaw, Polska
Prof. Ryszard Poprawa ryszard.poprawa@uwr.edu.pl Polska 1 Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Ewa Pragłowska ewa.p.cbt@wp.pl 1
Prof. Adam Putko adam.putko@amu.edu.pl Polska 1 Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University, Polska
Marcin Rzeszutek marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl Polska 1 Faculty of Psychology, University of Warsaw, Polska
Katarzyna Schier kas@psych.uw.edu.pl Polska 1 Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. Andrzej Sekowski sekowski@kul.pl Polska 2 KUL, Polska
Dr Anna Siwy anna.siwy@swps.edu.pl Polska 1 Uniwersytet SWPS, Polska
Dr Urszula Strawińska ustrawinska@swps.edu.pl Polska 1 USWPS, Polska
Dr Włodzimierz Strus w.strus@uksw.edu.pl Polska 1 UKSW, Polska
Agnieszka Szymańska elysium5678@gmail.com Polska 2 Instytut Psychologii Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Dr Wiesław Szymczak wiesiek_szym@yahoo.co.uk Polska 1 Instytut Psychologii UŁ
Prof. Aleksandra Tokarz aleksandra.tokarz@uj.edu.pl Polska 2 Pracownia Psychologii emocji i Motywacji, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Dorota Turska dorota.turska@poczta.umcs.lublin.pl Polska 2 UMCS, Polska
Anna Waligórska awaligorska@swps.edu.pl Polska 1 Szkoła wyższa Psychologii Społecznej
Prof. Michał Wierzchoń michal.wierzchon@uj.edu.pl Polska 1 Uniwersytet Jagielloński, Polska
Tomasz Wyrzykowski tomaszwyrzykowski@wp.pl Polska 1 XX Oddział Dzienny, PZP, SWZPZPOZ, Polska
Dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała ezdankiewicz-scigala@swps.edu.pl Polska 1 Psychology, Uniwersytet SWPS, Polska
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X