10
MNiSW
2018
 
Prof. Elżbieta Aranowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
dr Dorota Bednarek, Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska
prof. Sylwia Bedyńska, Uniwersytet SWPS Instytut Psychologii , Warszawa
dr Maksymilian Bielecki, Uniwersytet SWPS
Dr Jacek Buczny, Netherlands, Experimental and Applied Psychology, Vrije University Amsterdam, Netherlands
Prof.Lidia Cierpiałkowska Polska, Instytut Psychologii UAM, Polska
Dr AmadeuszCitlak Polska, Institute of Psychology Polish Academy of Sciences, Polska
Prof.Ewa Czerniawska, Polska Uniwersytet Warszawski, Polska
Małgorzata Dragan, Polska Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr Joanna Dudek, Polska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
prof. Ewa Gruszczyńska, Polska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr Magdalena Kaczmarek, Polska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Prof. Roman Konarski Polska Instytut Psychologii UG, Polska
Dr Wojciech Kulesza l Polska Uniwersytet SWPS, Polska
Prof. Agnieszka Maryniak Polska Faculty of Psychology, University of Warsaw, Polska
Dr Sylwester Orzechowski Polska UWr, Polska
Prof. Ryszard Poprawa Polska Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. Andrzej Porzuczek Uniwersytet Śląski
dr Radosław Rogoza Polska Institute of Psychology, University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw, Polska
Dr Piotr Rycielski Polska Instytut Badań Edukacyjnych
Dr Anna Siwy Polska Uniwersytet SWPS, Polska
Dr EmiliaŚmiechowska-Petrovskij Polska Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr Agnieszka Szymańska Polska Instytut Psychologii Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Dr Łukasz Tanaś Polska Uniwersytet SWPS, Polska
Prof. Aleksandra Tokarz Polska Pracownia Psychologii emocji i Motywacji, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Dorota Turska Polska UMCS, Polska
Anna Waligórska Polska Szkoła wyższa Psychologii Społecznej
Dr Beata Winnicka Polska
Dr Dominika Wiśniewska Polska
Dr Bartosz Zalewski PolskaKatedra Diagnozy Psychologicznej, Department of Psychological Assessment, University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland, Polska
dr Beata Zarzycka Polska Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X