10
MNiSW
 
 

Analiza koncepcji kluczowych hipotez klinicznych Barbary Ingram pod kątem przydatności w diagnozie psychologicznej

Studia Psychologiczne 2016;54(2):20–32
Data publikacji: 27-12-2015
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest prezentacja oraz analiza koncepcji kluczowych hipotez klinicznych (Ingram, 2006) jako jednej z propozycji konceptualziacji przypadku. Autorka przedstawia argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie tej koncepcji może poprawiać jakość konceptualizacji przypadku. Do korzyści zastosowania tej koncepcji można zaliczyć na przykład unikanie lub minimalizowanie w diagozie takich błędów jak podstawowy błąd atrybucji (błąd minimalizacji kontekstu) lub błąd konfirmacji hipotez.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X