10
MNiSW
 
 

Gniew w kontekście uczenia się

 
1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Studia Psychologiczne 2015;53(4):35–41
Data publikacji: 14-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Kluczem do skutecznego uczenia się jest zrozumienie, że u podstaw nabywania nowej wiedzy i umiejętności leży proces emocjonalny. Gniew jest zaliczany do emocji akademickich, które są doświadczane przez osoby uczące się podczas zwykłych aktywności związanych z nauczaniem, uczeniem się oraz otrzymywaniem ocen. Artykuł przedstawia doniesienia z badań dotyczących występowania gniewu w kontekście uczenia się. Przedstawia wewnętrzne (związane z osobą ucznia) oraz zewnętrzne (odnoszące się do nauczania) źródła gniewu. Porusza również zagadnienia związane z działaniem gniewu na motywację do nauki, wykorzystanie zasobów poznawczych podczas radzenia sobie z zadaniami, strategię uczenia się oraz samoregulacją przyswajania wiedzy i umiejętności.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X