10
MNiSW
 
 

Tendencyjności uwagowe w fobii społecznej. Zastosowanie i wyniki badań okulograficznych (eye-trackingowych)

 
1
Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
Studia Psychologiczne 2016;54(1):33–45
Data publikacji: 01-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Fobia społeczna należy do najczęściej występujących zaburzeń lękowych w populacji ogólnej. Podstawowym założeniem poznawczych modeli lęku społecznego jest hipoteza, że tendencyjności uwagowe grają kluczową rolę w jego występowaniu i utrzymywaniu się mimo naturalnych ekspozycji społecznych. W ciągu ostatnich 3 dekad przeprowadzono wiele badań nad tym zaburzeniem z zastosowaniem emocjonalnych wersji standardowych zadań behawioralnych, głównie: testu Stroopa, zadania na lokalizację punktu i wizualnego przeszukiwania. Ich wyniki generalnie potwierdzają występowanie tendencyjności uwagowych u osób lękowych społecznie, jednakże ze względu na ograniczenia metodologiczne, są one niejednoznaczne i nie umożliwiają w pełni wgląd w naturę obserwowanych tendencyjności i rozstrzygnięcie jakiego komponentu uwagi one dotyczą. Wielu z tych ograniczeń nie posiada nowa metodologia badawcza – okulografia, pozwalająca na bardziej bezpośrednią i naturalistyczną ocenę uwagi wizualnej jawnej. Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu wyników badań nad tendencyjnościami uwagi w fobii społecznej, ze szczególnym akcentem położonym na zastosowanie, rezultaty i kierunki rozwoju badań nad fobią społeczną przy użyciu eye-trackingu.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X