10
MNiSW
 
 

GEOMETRIA PORÓWNAWCZA: PRZEŁAMYWANIE BARIER POMIĘDZY MATEMATYKĄ I FOBIĄ MATEMATYCZNĄ

Studia Psychologiczne 2018;56(4):3–17
Data publikacji: 03-04-2018
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule omawiamy niektóre cechy szkolnej matematyki jako ważne czynniki powstawania fobii matematycznej w społeczeństwie. Staramy się podkreślić różnicę między dwoma obrazami matematyki: tym oglądanym przez ludzi owładniętymi matematyczną fobią i tym oglądanym przez miłośników matematyki jak my. Przedstawiamy pewne propozycje przezwyciężenia problemów w edukacji matematycznej, i bardziej szczegółowy opis metody o nazwie Geometria porównawcza na płaszczyźnie i na sferze. Opisujemy też konkretne doświadczenia i eksperymenty prowadzone w klasie i poza klasą. Niniejsza praca nie jest kierowana tylko do ekspertów z zakresu nauczania matematyki, ale także do społeczności szkolnej jako całości.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X