10
MNiSW
 
 

Regulacja emocjonalna w schizofrenii

 
1
Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2014;52(4):51–63
Data publikacji: 19-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W prezentowanym badaniu podjęto się analizy specyfiki regulacji emocjonalnej osób chorujących na schizofrenię. Próbowano odpowiedzieć na pytanie czy pacjenci chorujący na schizofrenię różnią się od osób zdrowych pod względem częstości stosowania określonych zabiegów regulacyjnych oraz jaka jest dynamika nastroju osób chorujących na schizofrenię. Do badania dynamiki nastroju wykorzystano zarówno bezpośrednią (kwestionariusza - Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL), jak i pośrednią miarę nastroju (emocjonalna wersja testu decyzji leksykalnych). W badaniach wzięło udział 50 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz 46 osób zdrowych. Wyniki uzyskane w badaniach wykazały, iż osoby chorujące na schizofrenię częściej stosują zabiegi obniżania nastroju. Spośród strategii poznawczych częściej stosują strategie nieadaptacyjne, z wyjątkiem strategii pozytywnego przewartościowania i stwarzania perspektywy. U osób chorujących na schizofrenię nie zaobserwowano odmiennej specyfiki wzorca zmian nastroju po indukcji nastroju pozytywnego i negatywnego. Wynik ten dyskutowany jest w kontekście problemów osób schizofrenicznych w zakresie efektywnej identyfikacji odczuwanych stanów afektywnych.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X