10
MNiSW
 
 

Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego

 
1
Uniwersytet Gdański
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
3
Uniwersytet Warszawski
Studia Psychologiczne 2015;53(1):21–32
Data publikacji: 18-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono wyniki badania zrealizowanego na próbie osób pozostających w związkach (N = 225) dotyczące wpływu roszczeniowości na satysfakcję ze związku romantycznego. Uwzględniono trzy wymiary roszczeniowości: aktywną, bierną i odwetową (Piotrowski i Żemojtel-Piotrowska, 2009). Jedynie roszczeniowość odwetowa wiązała się negatywnie z zadowoleniem ze związku, przy całkowitej mediacji zależności przez spostrzegany bilans wymiany w związku. Roszczeniowość aktywna wiązała się z wyższym spostrzeganym podobieństwem i niższym rozczarowaniem ze związku, natomiast roszczeniowość bierna nie wiązała się z oceną związku. Prawidłowości te były niezależne od typu związku (partnerskiego lub małżeńskiego). Wyniki zostały omówione w odniesieniu do wcześniejszych badań nad wpływem roszczeniowości narcystycznej i relacyjnej na funkcjonowanie w związkach.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X