10
MNiSW
 
 

Ocena sekwencyjności sztucznych gramatyk

 
1
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Studium Pedagogiczne
2
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Studia Psychologiczne 2015;53(3):33–45
Data publikacji: 15-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Autorzy badań nad uczeniem mimowolnym prowadzonych w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk często tworzą i wykorzystują nowe gramatyki, nie zwracając uwagi na możliwe zależności miedzy specyfiką wykorzystywanych reguł i efektywnością procesu uczenia. W niniejszym artykule dyskusji poddane zostaną teoretyczne i metodologiczne konsekwencja uwzględnienie tych zależności. Zaproponowano i zaprezentowano wyniki analizy porównania sekwencyjności sześciu zbiorów reguł, wykorzystywanych w zadaniach uczenia się sztucznych gramatyk. Do oszacowania sekwencyjności gramatyk zastosowano metody analizy losowości używane w badaniach generowania liczb losowych. Zaobserwowano różnice między wybranymi zestawami reguł, co wskazuje na konieczność uwzględniania parametru sekwencyjności reguł w planowaniu eksperymentów z wykorzystaniem zadania uczenia się sztucznych gramatyk
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X