10
MNiSW
 
 

GEOMETRIA PRZESTRZENNA W SZKOLNICTWIE ŚREDNIM: KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZESTRZENNYCH ORAZ ROZPOZNAWANIE PROBLEMÓW UCZNIÓW W DZIEDZINIE GEOMETRII PRZESTRZENNEJ

 
1
Uniwersytet Karola Wydział Matematyki i Fizyki Katedra Edukacji Matematycznej
Studia Psychologiczne 2019;2(57)
Data publikacji: 29-08-2019
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Niniejszy artykuł dotyczy nauczania geometrii przestrzennej w szkołach średnich oraz związanych z nim suge- stii odnoszących się do kursów geometrii prowadzonych w szkołach wyższych. Skupimy się przede wszystkim na zagadnieniach z dziedziny geometrii stanowiących przedmiot nauczania w Republice Czeskiej, tzn. za- gadnieniach z zakresu geometrii przestrzennej, przekroju brył, przekształceń dwu- i trójwymiarowych figur geometrycznych w przestrzeni trójwymiarowej oraz wielu innych. Przedstawimy kilka przykładów typowych zadań geometrycznych na poziomie kształcenia średniego oraz zaawansowanych zagadnień realizowanych podczas kursów geometrii w szkołach wyższych. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia kursów geo- metrii (na Uniwersytecie Karola w Republice Czeskiej) przeznaczonych dla studentów rozpoczynających naukę na uniwersytecie wskazują na poważne braki w zakresie ich umiejętności przestrzennych. Zidentyfikujemy niektóre z konkretnych problemów studentów w dziedzinie geometrii przestrzennej oraz przedstawimy kilka koncepcji nowo zaproponowanych ćwiczeń i zajęć przeznaczonych zarówno dla uczniów szkół średnich, jak i studentów, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia poziomu tych braków. Podczas zajęć korzystamy z pomocy dynamicznego systemu GeoGebra powszechnie używanego w procesie kształcenia na całym świecie.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X