10
MNiSW
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Wpływ motywacji na siłę doświadczenia iluzji gumowej ręki

Piotr Litwin 1,  
 
1
Uniwersytet Warszawski
2
Polska Akademia Nauk
Studia Psychologiczne 2017;55(2):14–25
Data publikacji: 07-02-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Współczesne doniesienia naukowe wskazują na bezpośredni wpływ motywacji na percepcję, jednak problematyka wpływu wewnętrznej motywacji („chcę przeżyć to doświadczenie”) była dotychczas pomijana. W związku z tym przeprowadzono badanie eksperymentalne dotyczące wpływu wewnętrznej motywacji na siłę doświadczenia iluzji gumowej ręki. Pomiaru siły iluzji dokonano za pomocą metod pierwszoosobowych (dane kwestionariuszowe) i trzecioosobowych (reakcja elektryczna skóry w sytuacji zagrożenia gumowej ręki).b Korelacja pomiędzy motywacją a deklarowaną siłą iluzji okazała się nieistotna statystycznie. Jednak u osób zmotywowanych zaobserwowano marker psychofizjologiczny charakterystyczny dla silnego odczuwania iluzji – stopniowe osłabienie reakcji elektrodermalnej na kolejne sytuacje zagrażające gumowej ręce. Wyniki te sugerują, że osoby zmotywowane doświadczyły iluzji w większym stopniu, jednak równocześnie wzrosły ich oczekiwania dotyczące charakteru zjawiska, przez co pomiary uzyskane za pomocą reakcji elektrodermalnej nie znalazły odzwierciedlenia w deklaracjach osób badanych. Uzyskane wyniki są zgodne z hipotezą dotyczącą wpływu czynników wyższego rzędu na percepcję.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X