10
MNiSW
 
 

Długofalowe skutki zagrożenia stereotypem. Moderacyjna rola identyfikacji z własną grupą i z dziedziną

 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2014;52(3):53–61
Data publikacji: 19-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Choć zjawisko zagrożenia stereotypem jest analizowane w psychologii społecznej od prawie 30 lat, wciąż niewielu badaczy prezentuje jego konsekwencje poza laboratorium, w warunkach naturalnych. Opisywane badanie podejmuje próbę zapełnienia tej luki poprzez eksplorację korelatów zjawiska zagrożenia stereotypem w środowisku szkolnym. Szczegółowym celem proponowanej analizy było określenie, czy nasilenie zagrożenia stereotypem odczuwane przez licealistki na lekcjach matematyki będzie powiązane z poziomem bezradności intelektualnej z matematyki oraz ocenami szkolnymi z matematyki i języka polskiego. Dodatkowo, w analizie uwzględniono często wskazywane w literaturze moderatory, takie jak poziom identyfikacji z własną grupą oraz poziom identyfikacji z matematyką. Wyniki pokazały, że zagrożenie stereotypem jest predyktorem ocen z matematyki i bezradności intelektualnej z tego przedmiotu jedynie w grupie osób o przeciętnej lub wysokiej identyfikacji z matematyką oraz niskiej identyfikacji z własną grupą. Uzyskany układ moderatorów jest zgodny z danymi prezentowanym w literaturze. Jednocześnie wyniki wskazują na zupełnie nowy rodzaj konsekwencji zagrożenia stereotypem – długofalowych efektów polegających na niższych ocenach szkolnych oraz zwiększonym poziomie bezradności intelektualnej z tego przedmiotu. Wyniki mogą stanowić ważną przesłankę do testowania hipotezy wskazującej na znaczenie poczucia kontroli poznawczej jako potencjalnego mediatora zagrożenia stereotypem.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X