10
MNiSW
 
 

WIELOKROTNA ANALIZA JEDNOZMIENNOWA CZASU TRWANIA FIKSACJI ZLOKALIZOWANYCH W KLASTRACH, JAKO METODA IDENTYFIKACJI KLUCZOWYCH OBSZARÓW ZAINTERESOWANIA

Piotr Francuz 1,  
 
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Studia Psychologiczne 2016;54(4):5–16
Data publikacji: 24-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W niniejszym artykule prezentujemy oryginalną metodę analizy czasu fiksacji wzroku na różnych fragmentach obrazu w celu identyfikacji tych części, które są szczególnie istotne ze względu na ocenę estetyczną całego obrazu. Proponowana przez nas metoda wielokrotnej analizy jednozmiennowej klastrów (Mass Univariate Cluster Analysis, MUCA) łączy technikę klastrowania punktów fiksacji za pomocą algorytmu średniego przesunięcia do średniej (mean shift) z metodą wielokrotnej analizy jednozmiennowej (Mass Univariate Analysis, MUA). Na podstawie zarejestrowanych fiksacji wzroku w przestrzeni obrazu, czasu trwania tych fiksacji oraz oceny estetycznej obrazu poszukiwane są obszary zainteresowania (klastry), które w istotnym stopniu różnicują średni czas fiksacji grup osób o odmiennych ocenach estetycznych obrazu.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X