10
MNiSW
 
 

MODELE UMYSŁOWE – ICH DIAGNOZA I ROLA W NABYWANIU WIEDZY

 
1
Uniwersytet Warszawski, Instutut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca
Studia Psychologiczne 2017;55(4):41–54
Data publikacji: 03-04-2018
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Modele umysłowe odgrywają ważną rolę w procesie nabywania wiedzy. Nauka poprzez wytworzenie modelu umysłowego jest w sposób immanentny aktywna, zdobywana w interakcji z otoczeniem. Opierając się na osobistym doświadczeniu, uczeń staje się centralnym punktem odniesienia dla przyswajanych informacji. Naturalny dla dziecka, oparty o budowanie modeli umysłowych sposób nabywania wiedzy, różni się od typowych zasad nauczania przyjętych w szkole. Wiedza szkolna podawana jest najczęściej w sposób pasywny, czyniąc dziecko obserwatorem, a nie aktorem, i biernym odbiorcą treści na wysokim poziomie abstrakcji. Artykuł stanowi przegląd istniejącej literatury ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnozy różnych sposobów reprezentacji wiedzy w modelach umysłowych oraz koncepcji uczenia się opartego o doświadczenie. Wiedza na temat tego, jak tworzą się i działają modele umysłowe może poprawić skuteczność nauczania szkolnego, szczególnie w abstrakcyjnych dziedzinach wiedzy, takich jak matematyka.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X