10
MNiSW
 
 

Niektóre zasoby osobiste matek a prężność adolescentów: różnicująca rola struktury rodziny

 
1
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Studia Psychologiczne 2017;55(3):41–54
Data publikacji: 30-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy zachodzą różnice w deklarowanej satysfakcji z życia i inteligencji emocjonalnej pomiędzy samotnymi matkami i tymi, z rodzin pełnych oraz czy występują różnice w prężności pomiędzy ich dorastającymi dziećmi. Celem była także, ocena związków między satysfakcją z życia i inteligencją emocjonalną matek, a prężnością dziecka jak i określenie, jaką rolę odgrywa inteligencja emocjonalna dla związku satysfakcji z życia matek z prężnością adolescentów w rodzinach o różnej strukturze. Materiał i metody Badania matek (N=84) i ich dorastających dzieci (N=148) prowadzono za pomocą SWLS; Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej INTE i Skali Prężności SPP-18. Wyniki Wyniki pokazały zarówno istotne różnice w satysfakcji z życia i inteligencji emocjonalnej pomiędzy matkami jak i w prężności ich dzieci, z rodzin o różnej strukturze. Ukazały także, istotne związki satysfakcji z życia matek z prężnością adolescentów bez względu na strukturę rodziny i pomiędzy inteligencją emocjonalną a prężnością tylko w rodzinach samotnych matek. Inteligencja emocjonalna, w tym badaniu, nie była istotnym mediatorem dla związku satysfakcji z życia matek z prężnością dzieci. Wnioski W rodzinie samotnych matek, istotnych związków między satysfakcją z życia i inteligencją emocjonalną matek a prężnością ich dzieci uzyskano więcej, niż w rodzinie pełnej.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Wiesława Napora   
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, elnapora@poczta.onet.pl 42-200 Częstochowa, Polska
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X