10
MNiSW
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Objawy wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym w grupie psychoterapeutów i psychiatrów pracujących z osobami po zdarzeniach traumatycznych

Marcin Rzeszutek 1  ,  
Małgorzata Partyka 2  ,  
 
1
Faculty of Management and Finance, University of Finance and Management
2
Instytut Terapii Gestalt
3
Faculty of Psychology, University of Finance and Management
Studia Psychologiczne 2017;55(2):35–41
Data publikacji: 07-02-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel. Porównanie nasilenia objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym, charakterystyk demograficznych (wiek), zmiennych związanych z uprawianiem zawodu (długość stażu zawodowego, średnia liczba pacjentów po doświadczeniach traumatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, korzystanie z superwizji klinicznej) oraz właściwości wsparcia społecznego kierowanych do osób badanych wśród psychoterapeutów i psychiatrów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych. Metoda. W badaniu wzięła udział grupa 160 osób: 80 psychoterapeutów oraz 80 psychiatrów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych. W celu pomiaru nasilenia objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym użyto Kwestionariusza PTSD – Wersja Czynnikowa. Właściwości wsparcia społecznego kierowanego do osób badanych zmierzono za pomocą Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego. Badani wypełniali też ankietę, w której zawarto pytania dotyczące niektórych zmiennych demograficznych, jak również zapytano o wybrane szczegóły dotyczące ich pracy zawodowej. Wyniki: Wyniki niniejszych badań wykazały wyższy poziom objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym wśród psychiatrów w porównaniu do psychoterapeutów. Jednocześnie zaobserwowano, że psychiatrzy byli istotnie starsi, mieli dłuższy staż zawodowy oraz otrzymywali więcej wsparcia społecznego w porównaniu do zbadanych psychoterapeutów. Konkluzje: Rezultaty niniejszej pracy wskazują na konieczność szerszego uświadomienia osobom zajmującym się terapią osób po doświadczeniach traumatycznych ryzyka wtórnej traumatyzacji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Rzeszutek   
Faculty of Management and Finance, University of Finance and Management, Pawia 55, 01-030 Warsaw, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X