10
MNiSW
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Objawy wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym w grupie psychoterapeutów i psychiatrów pracujących z osobami po zdarzeniach traumatycznych

Marcin Rzeszutek 1  ,  
Małgorzata Partyka 2  ,  
 
1
Faculty of Management and Finance, University of Finance and Management
2
Instytut Terapii Gestalt
3
Faculty of Psychology, University of Finance and Management
Studia Psychologiczne 2016;54(2):35–41
Data publikacji: 07-02-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel. Porównanie nasilenia objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym, charakterystyk demograficznych (wiek), zmiennych związanych z uprawianiem zawodu (długość stażu zawodowego, średnia liczba pacjentów po doświadczeniach traumatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, korzystanie z superwizji klinicznej) oraz właściwości wsparcia społecznego kierowanych do osób badanych wśród psychoterapeutów i psychiatrów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych. Metoda. W badaniu wzięła udział grupa 160 osób: 80 psychoterapeutów oraz 80 psychiatrów pracujących z osobami po doświadczeniach traumatycznych. W celu pomiaru nasilenia objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym użyto Kwestionariusza PTSD – Wersja Czynnikowa. Właściwości wsparcia społecznego kierowanego do osób badanych zmierzono za pomocą Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego. Badani wypełniali też ankietę, w której zawarto pytania dotyczące niektórych zmiennych demograficznych, jak również zapytano o wybrane szczegóły dotyczące ich pracy zawodowej. Wyniki: Wyniki niniejszych badań wykazały wyższy poziom objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym wśród psychiatrów w porównaniu do psychoterapeutów. Jednocześnie zaobserwowano, że psychiatrzy byli istotnie starsi, mieli dłuższy staż zawodowy oraz otrzymywali więcej wsparcia społecznego w porównaniu do zbadanych psychoterapeutów. Konkluzje: Rezultaty niniejszej pracy wskazują na konieczność szerszego uświadomienia osobom zajmującym się terapią osób po doświadczeniach traumatycznych ryzyka wtórnej traumatyzacji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Marcin Rzeszutek   
Faculty of Management and Finance, University of Finance and Management, Pawia 55, 01-030 Warsaw, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X