10
MNiSW
 
 

PEWNE TRUDNOŚCI W RELACJACH MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM W KONTEKŚCIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ TEKSTOWYCH

Sylwia Kania 1  
 
1
Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski
Studia Psychologiczne 2019;2(57):3–12
Data publikacji: 29-08-2019
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Operatywne stosowanie narzędzi matematycznych do opisu sytuacji przedstawionej w rozpatrywanym prob- lemie jest kluczową umiejętnością pozwalającą na prawidłowy rozwój matematyczny ucznia. Prawidłowa analiza zadania, zrozumienie problemu, zastanowienie się nad sposobem rozwiązania, wykonanie zaplano- wanych czynności i w końcu spojrzenie na zadanie w sposób całościowy, stanowią fundament rozumowania, które prowadzi do abstrakcyjnego pojmowania rozważanych treści. Polyowska metoda rozwiązywania zadań tekstowych, modyfikowana ze względu na cyfryzację rzeczywistości, jest w dalszym ciągu podstawą pracy nauczyciela z uczniem. W publikacji skupię się na metodach rozwiązania wybranych zadań maturalnych, przedstawię drogę, którą nauczyciel powinien przejść ze swoimi uczniami podczas analizy rozpatrywanego problemu. Zwrócę również uwagę na trudności, jakie pojawiają się na tej drodze, na nieporozumienia, które stanowią istotną przeszkodę w komunikacji na lekcji, a także w ogólnej relacji nauczyciel – uczeń.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X