10
MNiSW
 
 

WNIOSKOWANIE CENA-JAKOŚĆ W OCENIE ATRAKCYJNOŚCI MIESZKAĆ - BADANIE Z WYKORZYSTANIEM OKULOGRAFU

Zuzanna Wodyk 1,  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2
College of William & Mary
Studia Psychologiczne 2016;54(4):41–52
Data publikacji: 24-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Badanie dotyczy wnioskowania cena-jakość w ocenach atrakcyjności mieszkań. Wysoka cena może prowokować wstępne przekonanie o wysokim standardzie mieszkania. To zaś może ukierunkowywać uwagę w większym stopniu na pozytywne niż negatywne elementy mieszkania (odwrotnie przy niskiej cenie) (Chapman, Johnson, 1994). Wnioskowanie takie odpowiada tendencji do konfirmacyjnego testowania hipotez. Celem badania było testowanie mechanizmu konfirmacyjnego testowania hipotez z wykorzystaniem metod pozwalających na bezpośredni pomiar ruchów gałek ocznych (eyetracking). W badaniu uczestniczyło 97 studentów, którym prezentowano wizualizację mieszkania, skonstruowaną tak, aby zawierała porównywalną liczbę elementów podwyższających versus obniżających wartość mieszkania. Osoby badane otrzymywały zróżnicowaną informację o cenie mieszkania (wysoka vs niska vs brak informacji o cenie). Podczas prezentacji zdjęcia na monitorze komputera mierzone były ruchy gałek ocznych, w tym czas patrzenia (dwell time) na poszczególne elementy mieszkania (mierzony w milisekundach). Zgodnie z przewidywaniami średni czas patrzenia na elementy obniżające atrakcyjność mieszkania (np. odpadający tynk ze ściany) okazał się istotnie statystycznie dłuższy przy niskiej niż przy wysokiej cenie mieszkania, natomiast czas patrzenia na elementy podwyższające wartość mieszkania (np. telewizor) był dłuższy przy wysokiej niż przy niskiej cenie mieszkania.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X