10
MNiSW
 
 

NUDA NA LEKCJACH MATEMATYKI W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM

 
1
Katedra Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Studia Psychologiczne 2018;56(4):18–29
Data publikacji: 03-04-2018
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiotem tego artykułu jest nuda w rzeczywistości szkolnej. Jest ona jednym ze słów kluczowych, które definiują współczesną szkołę. Jest także jedną z nieuchwytnych kwestii, które powodują nieporozumienia pomiędzy uczniami a nauczycielami. Opisano pojęcie nudy pod dwoma kątami: psychologicznym i pedagogicznym. Zwrócono uwagę na następujące czynniki: potrzebę zewnętrznej stymulacji, reakcje emocjonalne na nudę, zdolność stymulacji wewnętrznej, percepcję czasu oraz przymus. Na podstawie obserwacji lekcji matematyki (badania własne) na różnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) przedstawiono źródła nudy podczas tych lekcji, jej rodzaje i skutki. Zwrócono uwagę m. in. na fakt nie wystarczającej symulacji uczniów podczas lekcji, który powoduje blokadę aktywności kognitywnej i twórczości człowieka. Zestawiono nudę szkolną z ciekawością i fascynacją poznawczą podczas edukacji szkolnej i pozaszkolnej dzisiejszych „cyfrowych tubylców”.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X