10
MNiSW
 
 

Polska adaptacja Zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz znaczenie nieśmiałości w kontekście cech i metacech osobowości

 
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Psychologiczne 2017;55(3):1–17
Data publikacji: 30-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy Celem niniejszej pracy jest przygotowanie polskiej adaptacji Zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz analiza relacji nieśmiałości z samotnością i cechami osobowości. Materiał i metody W badaniach w formie online wzięło udział N = 314 osób dorosłych, które wypełniły zestaw metod samoopisowych. Wyniki Poprzez porównanie modeli konfirmacyjnej analizy czynnikowej wykazano, że struktura nieśmiałości w polskiej adaptacji jest jednowymiarowa. Zgodnie z oczekiwaniami nieśmiałość powiązana była głównie z samotnością oraz introwersją, a ponadto wykazano silną negatywną relację z plastycznością oraz słabą negatywną relację ze stabilnością. Wykazano także, iż osoby nie będące w związku są istotnie bardziej nieśmiałe, samotne oraz mniej ekstrawertywne, otwarte i plastyczne niż osoby w związku nieformalnym. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że nieśmiałość jest cechą osobowości, która w istotny sposób wpływa na zachowanie poprzez ograniczenie możliwości dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maria Magdalena Kwiatkowska   
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dwernickiego, 11, 05-075 Warszawa-Wesoła, Polska
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X