10
MNiSW
 
 

Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań

 
1
Katedra Psychologii Osobowości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Studia Psychologiczne 2015;53(1):77–90
Data publikacji: 18-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji pozytywnej orientacji według Caprary. Ta stosunkowo nowa zmienna szybko staje się coraz bardziej popularna w literaturze psychologicznej. Orientacja pozytywna to ogólna tendencja do odbierania doświadczeń życiowych z pozytywnym nastawieniem. W artykule przedstawiony jest przegląd badań, w których testowano teoretyczny model orientacji pozytywnej oraz badań nad zależnościami między nią i innymi zmiennymi psychologicznymi. W dalszej części artykułu znajdują się odpowiedzi na pytanie o naturę i charakter orientacji pozytywnej oraz jej miejsce wśród innych charakterystyk osobowości, odnoszących się do dobrostanu psychicznego.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X