10
MNiSW
 
 

Poznawcza regulacja emocji u dzieci w wieku 9-12 lat - modyfikująca rola temperamentu rodziców

 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2018;56(3):57–64
Data publikacji: 05-05-2018
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem przedstawionych w niniejszym artykule badań była analiza uwarunkowań specyfiki poznwaczej regulacji emocji u dzieci w wieku 9-12 lat. Dotychczasowe badania poświęcone tej kwestii uwzględniały przede wszytskim cechy temperamentu dzieci oraz postawy rodzicielskie w procesie wychowawczym. Jedynie w nielicznych badaniach analizowano wpływ temperamentu rodziców. W przedstawionych poniżej badaniach do analiz włączono zarówno wlaściwości temperamentalne dziecka, jak i rodziców. W ramach predyktrów regulacji emocjonalnej dzieci uwzględniono także specyfikę regulacji emocjonalnej rodziców oraz przejawiane przez nich postawy wychowawcze. Przeprowadzone badania wskazały, iż podstawowym czynnikiem kształtującym specyfikę poznawczej regulacji emocji u dzieci w wieku 9-12 lat jest temperament rodziców, przede wszystkim zaś poziom reaktywności emocjonalnej matki. Im wyższy poziom reaktywności emocjonalnej matki, tym częstsze stosowanie przez dzieci strategii adaptacyjnych, oraz tym rzadsze stosowanie strategii nieadaptacyjnych. W przypadku chłopców istotne znaczenie wydaje się mieć także poziom aktywności ojca, której wysoki poziom sprzyja zwłaszcza stosowaniu strategii adaptacyjnych.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X