10
MNiSW
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Pozytywna preferencja czasowa dla sekwencji nagród pieniężnych: rola odstępów pomiędzy nagrodami

Wojciech Białaszek 1  ,  
Paweł Ostaszewski 1  ,  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2017;55(2):26–34
Data publikacji: 07-02-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Powszechnie uznaje się, że ludzie dążą do ciągłego polepszania swojej sytuacji. W naszym badaniu pokazujemy, że odwrotne preferencje mogą się ujawnić, jeżeli konsekwencje naszych wyborów są rozproszone w czasie. Zadaliśmy pytanie o to, w jaki sposób dyskontowane są odroczone sekwencje, w których hipotetyczne nagrody pieniężne są ułożone w sposób malejący, równy lub rosnący—oraz oddzielone od siebie krótkim (jeden miesiąc) lub długim (5 lat) odroczeniem wewnętrznym. Wykorzystując czynnikowy schemat mieszany, przebadaliśmy 120 studentów studiów magisterskich za pomocą dostosowującej się procedury schodkowej, przeznaczonej do pomiaru procesu dyskontowania. Przewidywaliśmy, że malejące sekwencje nagród będą preferowane względem ich rosnących i równych odpowiedników. Przewidywanie to zostało potwierdzone w sytuacji długiego odroczenia wewnętrznego pomiędzy nagrodami w sekwencji. Jednakże, badani nie zawsze wybierali sekwencje z najwyższą nagrodą na początku. Jeżeli konsekwencje ich wyborów były oddzielone od siebie krótkim odroczeniem wewnętrznym, badani wyceniali różne sekwencje w podobny sposób.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Białaszek   
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X