10
MNiSW
 
 

Predyktory motywacji instrumentalnej na matematyce w badaniu PISA 2012. Rola płci, obrazu siebie, bezradności, emocji negatywnych i obaw oraz motywacji wewnętrznej.

Sylwia Bedyńska 1  ,  
Łukasz Gradowski 1  ,  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2017;55(2):42–51
Data publikacji: 07-02-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu było określenie predyktorów motywacji instrumentalnej na matematyce z wykorzystaniem danych polskiej części Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2012. Postawiono hipotezy, że motywacja do zajmowania się matematyką w toku dalszej kariery szkolnej i zawodowej, nazwana w projekcie motywacją instrumentalną, może być przewidywana na podstawie płci, obrazu siebie na matematyce, motywacji wewnętrznej oraz odczucia bezradności, obaw dotyczących radzenia sobie na lekcjach matematyki i negatywnych emocji. Analiza za pomocą modelowania strukturalnego, w której uwzględniono jako predyktory płeć i obraz siebie na matematyce, jako mediatory negatywne emocje, motywację wewnętrzną i obawy dotyczące własnych umiejętności matematycznych pokazały, że odczucie bezradności na matematyce, determinowane pośrednio przez płeć oraz obraz siebie, wpływa na motywację instrumentalną jedynie poprzez wyższy poziom obaw związanych z własnym radzeniem sobie na matematyce. Motywacja instrumentalna okazała się być także silnie powiązana z motywacją wewnętrzną, która z kolei jest uwarunkowana pozytywnym obrazem siebie ucznia dotyczącym matematyki.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Zyta Jabłońska   
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Puławska 174, m. 51, 02-670 Warszawa, Polska
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X