10
MNiSW
 
 

Przegląd współczynników zgodności par

 
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Studia Psychologiczne 2019;1(57):32–57
Data publikacji: 05-06-2018
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Choć w literaturze można znaleźć znaczącą ilość sposobów liczenia zgodności, niewiele jest prac jasno określających, w których kontekstach badawczych zastosowanie wskaźników z poszczególnych grup jest niewłaściwe. Ponadto, poza opisem samego wskaźnika trudno jest znaleźć informacje na temat jego optymalnej użyteczności. Celem tego artykułu jest zestawienie i uporządkowanie najbardziej znanych wskaźników wykorzystywanych do określania zgodności w badaniach par. Opisana została ich użyteczność oraz na jakie pytania badawcze pomagają odpowiedzieć poszczególne grupy współczynników. Podane zostały ich założenia matematyczne, słabe i mocne strony oraz warunki i przykłady zastosowania w psychologii. Na koniec zaprezentowane zostały wskazówki do interpretacji poszczególnych współczynników w oparciu o doniesienia z literatury. Warunkiem koniecznym zastosowania zaprezentowanych współczynników jest statystyczna niezależność (wzajemne nieskorelowanie) elementów w parze. Do artykułu przygotowany został także syntaks programu SPSS pozwalający obliczyć opisane wskaźniki. Zapoznanie się z artykułem może pomóc czytelnikowi podjąć bardziej świadome decyzje badawcze.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Korulczyk   
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Południowa 16, 21-302 Kąkolewnica, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X