10
MNiSW
 
 

Psychometryczne właściwości polskiej wersji krótkiej skali wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF, Cooper i Gomez, 2008)

 
1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Studia Psychologiczne 2015;53(2):28–39
Data publikacji: 15-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Skala wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF) została stworzona jako miara indywidualnej wrażliwości behawioralnego układu dążenia (BAS) i układu hamowania (BIS). Artykuł prezentuje opracowanie polskiej wersji skróconej skali wrażliwości na kary i nagrody SPSRQ. Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (N=511), aby zbadać strukturę adaptowanej skali. Polska adaptacja skróconej skali SPSRQ charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi. Otrzymana struktura czynnikowa skali w pełni odzwierciedla teoretyczne przypisanie pytań do skal. W obecnej polskiej adaptacji kwestionariusza SPSRQ uzyskano dwa spójne wymiary wrażliwości na kary oraz wrażliwości na nagrody. Obie skale kwestionariusza cechują się satysfakcjonującą spójnością wewnętrzną oraz trafnością zbieżną i różnicową. Uzyskana struktura czynnikowa, różnice międzypłciowe oraz brak powiązania wymiarów potwierdzają trafność teoretyczną narzędzia. Ostateczna wersja skali polskiej jest krótsza i składa się z 21 a nie z 24 pytań
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X