10
MNiSW
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

RAT-PL - konstrukcja i walidacja polskiej wersji testu odległych skojarzeń

Agata Sobków 1,  
Anna Połeć 1,  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu
Studia Psychologiczne 2017;55(2):1–13
Data publikacji: 07-02-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono proces konstrukcji oraz walidacji polskiej wersji testu odległych skojarzeń (Remote Associates Test, RAT-PL). Test ten składa się z 17 triad słów, do których należy odnaleźć wspólne odległe skojarzenia. Narzędzie to charakteryzuje się dobrą rzetelnością oraz umiarkowaną trudnością. Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki w teście wiązały się pozytywnie z inteligencją oraz kwestionariuszowymi miarami przetwarzania intuicyjnego. Zbadano również związki z komponentami otwartości na doświadczenie. Wynik ogólny w RAT-PL pozytywnie korelował z otwartością na idee oraz na wartości, jednakże przeprowadzona analiza regresji wykazała, iż przy kontroli inteligencji oraz intuicji związki te były nieistotne statystycznie. RAT-PL może stanowić wartościowe narzędzie dla badaczy zajmujących się intuicją, wglądem oraz twórczością.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X