10
MNiSW
 
 

Rola wsparcia społecznego w kontekście stresu organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę

 
1
Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2014;52(4):25–37
Data publikacji: 19-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem badań była weryfikacja trzech hipotez dotyczących pośredniej roli wsparcia społecznego: 1) wsparcie jest moderatorem związku pomiędzy stresem organizacyjnym a zaangażowaniem w pracę, 2) wsparcie mediuje efekt stresu organizacyjnego na zaangażowanie w pracę, 3) mediowany przez wsparcie społeczne efekt stresu organizacyjnego na zaangażowanie w pracę występuje tylko przy niskim poziomie tego stresu. W badaniu uczestniczyło 173 pracowników zawodowo zajmujących się pomaganiem ludziom, którzy doświadczyli traumatycznych lub ekstremalnych zdarzeń. Hipotezy zweryfikowano w badaniu podłużnym testując efekt moderacyjny, mediacyjny i moderowanej mediacji przy pomocy analizy regresji z bootstrappingiem. Spostrzegane wsparcie społeczne okazało się moderatorem, ale nie mediatorem związku pomiędzy stresem organizacyjnym a zaangażowaniem w pracę. Weryfikacja hipotezy trzeciej pokazała jednak, że wsparcie może być mediatorem związku pomiędzy stresem organizacyjnym a zaangażowaniem w pracę, ale tylko, gdy stres ten jest niski. Przy wysokim poziomie stresu, wsparcie społeczne działa jak bufor. Podsumowując, wyniki wskazują, że wsparcie społeczne przyjmuje jedną z dwóch ról: moderatora lub mediatora w zależności od poziomu stresu organizacyjnego.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X