10
MNiSW
 
 

Różnice indywidualne w stylach myślenia i działania strategicznego

Beata Bajcar 1  
 
1
Chair of Management Systems, Wrocław University of Technology
Studia Psychologiczne 2018;56(3)
Data publikacji: 01-07-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy: Celem tego artykułu jest identyfikacja różnic indywidualnych w zakresie stylów myślenia i działania strategicznego jako zmiennych dyspozycyjnych podmiotu, mających szczególne znaczenie w złożonych sytuacjach zadaniowych. Materiał i metody: Przeprowadzono badania za pomocą kwestionariusza Styl Myślenia i Działania Strategicznego SMiDS (Bajcar, 2012) w grupie 2034 osób. Wyniki: W rezultacie analizy skupień metodą k-średnich wyodrębniono cztery skupienia osób o odmiennym stylu myślenia i działania strategicznego podmiotu: 1) Aktywistów, 2) Myślicieli, 3) Pasywistów i 4) Strategów. Ponadto analiza różnic wykazała zróżnicowanie cech osobowości (N = 440) i cech temperamentu (N = 350) w skupieniach o różnych stylach aktywności strategicznej. Wnioski: Wyodrębnione style myślenia i działania strategicznego wyrażają różnice indywidualne w funkcjonowaniu intencjonalnym i zadaniowym, które ujawniają podmiotowe zasoby i deficyty w skutecznej realizacji celów życiowych, zadań edukacyjnych i zawodowych. Ponadto osobowościowe i temperamentalne charakterystyki stylów myślenia i działania strategicznego poszerzają kontekst psychologiczny w wyjaśnianiu zachowań w sytuacjach zadaniowych. Uzyskana wiedza na temat różnorodnych stylów funkcjonowania pozwala określać warunki i możliwości maksymalizowania skuteczności działania w kluczowych obszarach ludzkiej aktywności, jak edukacja czy praca.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Bajcar   
Chair of Management Systems, Wrocław University of Technology, Smoluchowskiego 25, Wrocław, 50 - 372 Wrocław, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X