10
MNiSW
 
 

KONSTRUKCJA I WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE TESTU WNIOSKOWANIA O EMOCJACH W SYTUACJI (TWES)

 
1
Uniwersytet Śląski
Studia Psychologiczne 2016;54(1):30–47
Data publikacji: 2016-10-27
PLIKI DODATKOWE:
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Umiejętność wnioskowania o emocjach wzbudzanych w określonych sytuacjach jest przedmiotem analiz w ramach badań nad inteligencją emocjonalną, empatią i teorią umysłu. W artykule zaprezentowano serię badań, prowadzących do powstania Testu Wnioskowania o Emocjach w Sytuacji i sprawdzających jego właściwości psychometryczne oraz trafność. Test złożony jest z 14 opisów sytuacji, a dla każdej z nich badany ma ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia czterech wskazanych emocji. Do przeliczania punktacji wykorzystać można klucz konsensualny i targetowy – w obu przypadkach test charakteryzuje się dużą spójnością i rzetelnością (RMSEA poniżej 0,05; α-Cronbacha powyżej 0,7). Analizy korelacji z testami umiejętności emocjonalnych, umiejętności poznawczych, samooceną inteligencji emocjonalnej oraz kwestionariuszami osobowości potwierdzają trafność teoretyczną narzędzia przy zastosowaniu klucza targetowego. TWES może być stosowany w badaniach naukowych, obejmujących osoby w wieku od lat jedenastu.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X