10
MNiSW
 
 

WPŁYW PERSPEKTYWY, PRAWDOPODOBIEŃSTWA KONTROLI SKARBOWEJ I MORALNOŚCI PODATKOWEJ NA ZACHOWANIE PODATNIKÓW

 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
Studia Psychologiczne 2017;55(1):55–66
Data publikacji: 27-10-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem badań własnych było poznanie siły oddziaływania efektu pewności i efektu odbicia w warunkach niskiego i wysokiego prawdopodobieństwa. Badania zmierzały także w kierunku ustalenia moderacyjnej roli moralności podatkowej. W badaniu założono, że rodzaj perspektywy i wysokość prawdopodobieństwa kontroli skarbowej oraz interakcja tych dwóch czynników będzie miała wpływ wyłącznie na zachowanie podatników aprobujących uchylanie się od opodatkowania i unikanie podatków. Badania przeprowadzono w planie eksperymentalnym: 2 x perspektywa (strata, zysk) x 2 wysokość prawdopodobieństwa kontroli (małe, duże) x 2 moralność podatkowa (niska, wysoka). Otrzymane dane potwierdziły wpływ perspektywy na uchylanie się od opodatkowania oraz znaczącą rolę moralności podatkowej jako zmiennej moderacyjnej.
 
REFERENCJE (196):
1. Allingham, M. G., Sandmo, A. (1972). Income tax evasion:.
2. A theoretical analysis. Journal of Public Economics,.
3. 1, 323–338.
4. Alm, J., Jackson, B. R., McKee, M. (1992a). Institutional.
5. uncertainty and taxpayer compliance. The American.
6. Economic Review, 82, 1018–1026.
7. Alm, J., Jackson, B. R., McKee, M. (1992b). Estimating.
8. the determinants of taxpayer compliance with experimental.
9. data. National Tax Journal, 45, 107–114.
10. Alm, J., Bahl, R., Murray, M. N. (1993). Audit selection.
11. and income tax underreporting in the tax compliance.
12. game. Journal of Development Economics, 1, 1–33.
13. Alm, J., Martinez-Vazquez, J. (1998). Institutions, paradigms,.
14. and tax evasion in developing and transition.
15. countries. W: R. M. Bird, J. Alm, J. Martinez-Vazquez.
16. (red.), Public Finance in Developing and Transitional.
17. Countries.
18. Alm, J., McClelland, G. H., Schulze, W. D. (1999).
19. Changing the social norms of tax compliance by.
20. voting. Kyklos, 52, 141–171.
21. Alm, J., Torgler, B. (2006). Culture differences and tax.
22. morale in the United States and in Europe. Journal.
23. of Economic Psychology, 27, 224–346.
24. Bayer, R. C., Sutter, M. (2009). The excess burden of tax.
25. evasion- An experimental detection- concealment.
26. contest. European Economic Review, 53, 527–543.
27. Bergman, M. (1998). Criminal Law and Tax Compliance.
28. in Argentina: Testing the limits of Deterrence. International.
29. Journal of the Sociology of Law, 26, 55–74.
30. Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania sie od podatków.
31. dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa:.
32. Diffin.
33. Blanthorne, C., Kaplan, S. (2008). An egocentric model.
34. of the relations among the opportunity to underreport,.
35. social norms, ethical beliefs, and underrepor ting behavior. Accounting, Organizations and Society,.
36. 33, 684–703.
37. Bobek, D. D., Roberts, R. W., Sweeney, J. T. (2007). The.
38. Social Norms of Tax Compliance: Evidence from.
39. Austria, Singapore, and the United States. Journal.
40. of Business Ethics, 74, 49–64.
41. Bosco, L., Mittone, L. (1997). Tax evasion and moral.
42. constrains: some experimental evidence. Kyklos, 50,.
43. 297–324.
44. Braithwaite, V., Ahmed, E. (2005). A threat to tax morale:.
45. The case of Australian higher education policy.
46. Journal of Economic Psychology, 26, 523–540.
47. Carnes, G. A., Englebrecht, T. D. (1995). An Investigation.
48. of the Effect of Detection Risk Perceptions,.
49. Penalty Sanctions, and Income Visibility on Tax.
50. Compliance. The Journal of the American Taxation.
51. Association, 1, 26–41.
52. Chang, O. H., Nichols, D. R., Schultz, J. J. (1987).
53. Taxpayer attitudes toward tax audit risk. Journal of.
54. Economic Psychology, 8, 299–309.
55. Clotfelter, C. (1983). Tax evasion and tax rates: An analysis.
56. of individual returns. The Review of Economic.
57. and Statistics, 3, 363–373.
58. Cullis, J., Jones, P., Lewin, A. (2006). Tax framing,.
59. instrumentality and individual differences: Are two.
60. different cultures? Journal of Economic Psychology,.
61. 2–3, 305–321.
62. Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M.,.
63. Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance:.
64. Evidence from surveys and artefactual field.
65. experiment. Journal of Economic Behavior & Organization,.
66. 70, 447–457.
67. Dell’Anno, R. (2009). Tax evasion, tax morale and Policy.
68. maker’s effectiveness. The Journal of Socio-Economics,.
69. 38, 988–997.
70. Dubin, J. A., Wilde, L. L. (1988). An Empirical Analysis.
71. of Federal Income Tax Auditing and Compliance.
72. National Tax Journal, 1, 61–74.
73. Eisenhauer, J. G. (2008). Ethical preferences, risk aversion,.
74. and taxpayer behavior. The Journal of Socio-.
75. -Economics, 37, 45–63.
76. Elffers, H., Hessing, D. J. (1997). Influencing the prospects.
77. of tax evasion. Journal of Economic Psychology,.
78. 18, 289–304.
79. Elffers, H. Weigel, R. H., Hessing, D. J. (1987). The.
80. consequences of different strategies for measuring.
81. tax evasion behavior. Journal of Economic Psychology,.
82. 3, 311–337.
83. Feinstein, J. (1991). An econometric Analysis of Income.
84. Tax Evasion and its Detection. Journal of Economy,.
85. 1, 14–35.
86. Feld, L., Frey, B. S. (2002). Trust breeds trust: How.
87. taxpayers are treated. Economics of Governance, 3,.
88. 87–99.
89. Feld, L., Frey, B. S. (2005). Tax compliance as the result.
90. of a psychological tax contract: The role of incentives.
91. and responsive regulation. Canberra: CFRSI.
92. Working Paper, 76.
93. Frey, B. (1997). Not Just for the Money: An Economic.
94. Theory of personal Motivation. Cheltenmam: Edward.
95. Elgar.
96. Frey, B. S. (2003). A constitution for knaves crowds out.
97. civic virtues. Economic Journal, 107, 1043–1053.
98. Ghosh, D., Crain, T. L. (1996). Experimental Investigation.
99. of Ethical Standards and Perceived Probability.
100. of Audit on Intentional Noncompliance. Behavioral.
101. Research in Accounting, 8, 22–242.
102. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo.
103. podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
104. Lexis.
105. Hanousek, J., Palda, F. (2004). Quality of Government.
106. Services and the Civic Duty to Pay Taxes in the.
107. Czech and Slovak Republics and Other Transition.
108. Countries. Kyklos, 57, 33–67.
109. Hasseldine, J., Hite, P. A. (2003). Framing, gender and.
110. tax compliance. Journal of Economic Psychology, 24,.
111. 517–533.
112. Henderson, Ch., Kaplan, S. E. (2005). An Examination.
113. of the Role of Ethics in Tax Compliance Decisions.
114. Journal of the American Taxation Association, 1,.
115. 39–72.
116. Job, J., Stout, A., Smith, R. (2007). Culture Change in.
117. Three Taxation Administrations: From Command-.
118. -and-Control To Responsive Regulation. Law &.
119. Policy, 1, 84–101.
120. Joutfain, D., Rider, M. (1996). Tax evasion in the Presence.
121. of Negative Income Tax Rates. National Tax.
122. Journal, 4, 553–570.
123. Kalinowski, M. (2001). Granice legalności unikania opodatkowania.
124. w polskim systemie podatkowym. Toruń:.
125. Wydawnictwo Dom Organizatora.
126. Kastlunger, B., Kirchler, E., Mittone, L., Pitters, J.
127. (2009). Sequences of audits, tax compliance, and.
128. taxpaying strategies. Journal of Economic Psychology,.
129. 30, 405–418.
130. Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior.
131. Cambridge: Cambridge University Press.
132. Kirchler, E., Maciejovsky, B. (2001). Tax compliance.
133. within the context of gain and loss situations, expected.
134. and current asset position, and profession. Journal.
135. of Economic Psychology, 22, 173–194.
136. Lewis, A. (1982). The psychology of taxation. Oxford:.
137. Martin Robertson.
138. Lewis, A., Carrera, S., Cullis, J., Jones, P. (2009). Individual,.
139. cognitive and cultural differences in tax.
140. compliance: UK and Italy compared. Journal of.
141. Economic Psychology, 30, 431–445.
142. Mittone, L. (2006). Dynamic behavioral in tax evasion:.
143. An experimental approach. Journal of Socio-Economics,.
144. 35, 813–835.
145. Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków.
146. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki.
147. musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia ekonomiczne,.
148. 1, 95–104.
149. Niesiobędzka, M. (2009). Konsekwencje złożoności.
150. systemu podatkowego. Polityka Społeczna, 3, 16–21.
151. Pommerehne, W., Frey, B. S. (1992). The effects of tax.
152. administration on tax morale. Vienna: Springer.
153. Reckers, P. M. J., Sanders, D. L., Roark, S. J. (1994).
154. The influence of ethical attitudes on taxpayer compliance.
155. National Tax Journal, 47, 825–835.
156. Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion:.
157. A cross-country investigation. Journal of International.
158. Accounting, Auditing and Taxation, 15, 150–169.
159. Robben, H., Webley, P., Weigel, R., Warneryd, K., Kinsey,.
160. K., Hessing, D., Alvira Martin, F., Elffers, H.,.
161. Wahlund, R., Van Langenhove, L., Long, S.,.
162. Scholtz, J. (1990). Decision frame and opportunity.
163. as determinants of tax cheating. Journal of Economic.
164. Psychology, 11, 341–364.
165. Sowiński, R. (2009). Uchylanie się od opodatkowania.
166. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku.
167. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
168. Torgler, B. (2003). Tax morale, Rule-Governed Behavior.
169. and Trust. Constitutional Political Economy, 14,.
170. 119–140.
171. Torgler, B. (2004). Tax morale in Asian countries. Journal.
172. of Asian Economics, 15, 237–266.
173. Torgler, B. (2005a). Tax morale and direct democracy.
174. European Journal of Political Economy, 21, 525–531.
175. Torgler, B. (2005b). Tax morale in Latin America. Public.
176. Choice, 122, 133–157.
177. Traxler, Ch. (2010). Social norms and conditional cooperative.
178. taxpayers. European Journal of Political Economy,.
179. 26, 89–103.
180. Tversky, A., Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect.
181. Theory: Cumulative Representation of Uncertainty.
182. Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297–323.
183. Varma, K. N., Doob, A. (1998). Deterring economic.
184. crimes: The case of tax evasion. Canadian Journal of.
185. Criminology, 4, 721–746.
186. Webley, P., Robben, H. S. J., Elffers, H., Hessing, D. J.
187. (1991). Tax evasion: An experimental approach. Cambridge:.
188. Cambridge University Press.
189. White, R. A., Harrison, P. D., Harrell, A. (1993). The.
190. impact of income tax withholding on taxpayer compliance:.
191. Further empirical evidence. Journal of the.
192. American Taxation Association, 4, 63–78.
193. Witte, A. D., Woodbury, D. F. (1985). The Effect of Tax.
194. Laws and Tax Administration on Tax Compliance:.
195. The Case of the US Individual Income Tax. National.
196. Tax Journal, 1, 1–13.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X