10
MNiSW
 
 

ZARYS KONCEPCJI BADANIA ROZUMIENIA I WYKORZYSTYWANIA STRUKTURY LOGICZNEJ MATEMATYCZNEJ WYPOWIEDZI

Sylwia Kania 1  
 
1
Instytut Matematyki, Uniwersytet Śląski
Studia Psychologiczne 2018;56(4):42–52
Data publikacji: 03-04-2018
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Proces nauczania matematyki niesie za sobą wiele trudności związanych z rozumieniem pewnych pojęć, twierdzeń i faktów najczęściej zapisanych przy użyciu odpowiedniej symboliki. Poprawne rozumienie zawartych w zapisie matematycznym informacji jak i logicznej struktury samego zapisu ma zasadnicze znaczenie na drodze matematycznego rozwoju. Błędne pojmowanie logicznej struktury zdania matematycznego może być przyczyną niepowodzeń w trakcie nauki i może prowadzić do mylnego spojrzenia na omawiane zagadnienia. Artykuł przedstawia zarys pewnej koncepcji badania rozumienia struktury logicznej matematycznej wypowiedzi i sposób uwzględniania jej w procesie korekty fałszywych stwierdzeń matematycznych. Skonstruowane testy pozwalają wyodrębnić preferencje uczniów i studentów – merytoryczne bądź logiczne podejście do problemu. Miejsce dokonania korekty przez badanego w danym zdaniu świadczy o jego wyborach – czy interesuje go tylko merytoryczna treść składowych zdań prostych, czy bierze on pod uwagę również strukturę logiczną całego zdania złożonego.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X