10
MNiSW
 
 

Emocjonalne znaczenie słów: walidacja metody wyznaczania norm afektywnych dla słów polskich

 
1
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Studia Psychologiczne 2015;53(2):18–27
Data publikacji: 15-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł przedstawia walidację metody pozwalającej na określenie norm afektywnych dla słów polskich. Ocena trafności i rzetelności oparta jest o 96 rzeczowników wybranych wcześniej przez sędziów kompetentnych jako najlepiej opisujących emocje wyróżnione w taksonomii ludzkich emocji (automatyczne i refleksyjne, o genezie wewnętrznej i zewnętrznej, o znaku negatywnym i pozytywnym). Normy afektywne określają sposób postrzegania słów przez osoby badane i pozwalają badaczom korzystać ze standardowego zestawu bodźców w badaniach psychologicznych. Ocen dokonywano 3 skalach zaczerpniętych z oryginalnej bazy ANEW (znak, ładunek ekscytacji i stopień kontroli) oraz 3 skalach związanych z proponowaną taksonomią ludzkich emocji (geneza emocji, źródło emocji i ładunek subiektywnej wagi (ważności) doświadczenia). Każda z osób badanych oceniała po 40 słów na każdej z 6 skal (240 słów). W pierwszym etapie poddano ocenie 120 rzeczowników, w drugim 1600 słów polskich (zaczerpniętych z oryginalnej listy ANEW oraz z badań własnych, w tym 96 z etapu 1). Sprawdzono powtarzalność wyników, korelacje pomiędzy wymiarami ocen oraz porównano uzyskane oceny z kryteriami opracowanymi na podstawie wcześniejszych decyzji sędziów kompetentnych. Wyniki wskazują na rzetelność i trafność pomiaru na skalach Znak, Ekscytacja, Kontrola i Waga. Wskazują na ostrożność przy wykorzystaniu skal Geneza i Źródło.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X