10
MNiSW
 
 

Wpływ ograniczenia zasobów poznawczych na podejmowanie decyzji w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk

 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Studia Psychologiczne 2015;53(1):33–46
Data publikacji: 18-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem prezentowanych badań było określenie, czy kilka nabywanych w tym samym czasie utajonych reguł, może rywalizować ze sobą o zasoby poznawcze. Przeprowadzono dwa eksperymenty w paradygmacie uczenia się sztucznych gramatyk, w warunkach wprowadzania dodatkowej, utajonej reguły. W eksperymencie pierwszym, w celu określenia zależności uczenia się utajonego od puli zasobów poznawczych, wprowadzono dodatkową regułę, która nabywana była z wykorzystaniem modalności wzrokowej. W kolejnym badaniu druga reguła nabywana była z wykorzystaniem modalności dotykowej. Wyniki obu eksperymentów wskazują, że obecność równoległej reguły w innej modalności nie zaburza efektywności funkcjonowania podmiotu, natomiast wpływa na stosowaną przez niego strategię działania. Okazuje się, iż równolegle obecne utajone reguły, rywalizują ze sobą o zasoby poznawcze, co przejawia się w zmianie strategii udzielania odpowiedzi przez osoby badane w stronę strategii konfirmacyjnej. Efekt taki został zaobserwowany zarówno w badaniu, kiedy druga reguła działała na zmysł wzroku, jak i w badaniu, kiedy oddziaływanie to związane było ze zmysłem dotyku. Oznacza to także, że procesy utajone korzystają ze wspólnej, niespecyficznej dla poszczególnych modalności, puli zasobów poznawczych.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X