10
MNiSW
 
 

Poczucie własnej skuteczności (ogólne i specyficzne) i cechy Wielkiej Piątki a efektywność treningu do roli przedsiębiorcy

 
1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
2
Akademie im. Leona Koźmińskiego
Studia Psychologiczne 2015;53(4):42–50
Data publikacji: 14-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem badań była analiza skuteczności cyklu kursów przedsiębiorczości, prowadzonych w oparciu o metodykę kształcenia zaproponowaną przez Ostwerwaldera i Pigneura (2012) oraz analiza predyktorów tej skuteczności z obszaru różnic indywidualnych. Wzięto pod uwagę takie zmienne jak poczucie skuteczności – tak zgeneralizowane jak i odnoszące się do działań przedsiębiorcy - oraz cechy osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki. Analizy zostały poprzedzone przeglądem literatury dotyczącym badań nad efektywnością edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W badaniu podłużnym analizowano dane zebrane od 124 osób. Sformułowano szereg hipotez, z których większość uzyskała potwierdzenie. Uczestnicy kursów różnili się tendencjami osobowościowymi od swoich rówieśników, a kurs okazał się skuteczny zwiększając zarówno wiedzę o przedsiębiorczości, motywację do prowadzenia firmy oraz przedsiębiorcze poczucie skuteczności. Ta ostatnia miara uznana przez nas za element kapitału osobistego okazała się także najistotniejszym predyktorem poszczególnych miar skuteczności kursu.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X