10
MNiSW
 
 

DYNAMIKA UWAGI WZROKOWEJ A ZAANGAŻOWANIE POZNAWCZE W TRAKCIE CZYTANIA HIPERTEKSTU

Cezary Biele 1,  
 
1
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
2
Biblioteka Narodowa
3
Uniwersytet Warszawski
Studia Psychologiczne 2016;54(4):27–40
Data publikacji: 24-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Badanie miało na celu uzyskanie danych z okulograficznych pomiarów czytania polskich dzieci z dysleksją i dzieci typowych. W badaniu wzięło udział 52 uczniów w wieku 10 − 15 lat. Wszystkie dzieci przebadano testem Matryc Ravena. W badaniu okulograficznym, dzieci czytały krótkie opowiadanie. Mierzono czas czytania, liczbę fiksacji, oraz liczbę regresji dla poszczególnych linijek tekstu w opowiadaniu. Analizy potwierdziły odmienne style czytania dla dziewczynek dyslektycznych w porównaniu do dzieci typowych. Chłopcy z dysleksją czytali podobnie jak dzieci typowe. Ogólnie, dzieci z dysleksją czytały istotnie dłużej, miały istotnie więcej fiksacji oraz istotnie więcej regresji.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X