10
MNiSW
 
 

FUNKCJONOWANIE PAMIĘC I OPERACYJNEJ W JESIENI ŻYCIA

 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
Studia Psychologiczne 2017;55(1):48–54
Data publikacji: 27-10-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W literaturze przedmiotu poświęcono wiele miejsca problemom pamięciowym osób w wieku podeszłym, gdyż pogarszanie pamięci uważa się za jedną z nadrzędnych trudności w jesieni życia. Najczęstszemu upośledzeniu podlega system pamięci operacyjnej, stąd budzi on niezmierne zainteresowanie badaczy. W badaniach wzięły udział 72 osoby, które utworzyły dwie grupy: kryterialną i porównawczą. Grupę kryterialną stanowiło 37 osób, które przekroczyły 65 rok życia. Grupę porównawczą utworzyło 35 dorosłych w przedziale wiekowym 40–55 lat. Pamięć operacyjną zbadano za pomocą Testu Łączenia Punktów oraz podtestu Powtarzania Cyfr. Zarówno parametry procesualne, jak i strukturalne pamięci operacyjnej różnicowały osoby w wieku podeszłym od osób młodszych. Uzyskane wyniki wskazują na międzygrupowe różnice w zakresie pojemności pamięci operacyjnej oraz zdolności przełączania. Innym charakterystycznym deficytem osób w wieku senioralnym jest spowolnienie tempa myślenia. Uzyskane rezultaty uzasadniają pogląd mówiący o związku skojarzonych z wiekiem problemów pamięciowych z dysfunkcją płatów czołowych mózgu.
 
REFERENCJE (68):
1. Arbuthnott, K., Frank, J. (2000). Trail Making Test,.
2. part B as a measure of executive control: Validation.
3. using a set-switching paradigm. Journal of Clinical.
4. and Experimental Neuropsychology, 22, 518–528.
5. Babcock, R. L., Salthouse, T. A. (1990). Effects of.
6. increased processing demands on age differences in.
7. working memory. Psychology and Aging, 5, 421–428.
8. Baddeley, A. D. (1986). Working memory. Oxford: Psychology.
9. Press.
10. Bopp, K. L., Verhaeghen, P. (2005). Aging and verbal.
11. memory span: A meta-analysis. The Journals of.
12. Gerontology: Psychological Sciences, 60B, 223–233.
13. Bromley, D. B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa:.
14. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
15. Brzezicka-Rotkiewicz, A., Sędek, G. (2005). Porównanie.
16. ograniczeń pamięci operacyjnej w starzeniu.
17. się i depresji: przegląd i wnioski z badań własnych.
18. Studia Psychologiczne, 43, 63–73.
19. Brzeziński, J., Gaul, M., Hornowska, E., Machowski, A.,.
20. Zakrzewska, M. (1996). Skala Inteligencji D. Wechslera.
21. dla Dorosłych WAIS-R(PL). Wersja zrewidowana.
22. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
23. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
24. Crottaz-Herbertte, S., Anagnoson, R. T., Menon, V.
25. (2004). Modality effects in verbal working memory:.
26. differential prefrontal and parietal responses and to.
27. auditory and visual stimuli. NeuroImage, 21, 340–351.
28. Engle, R. W., Sędek, G., Hecker, U., McIntosh, D. N.
29. (2006). Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia.
30. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
31. PWN.
32. Jodzio, K. (2008a). Neuropsychologia intencjonalnego.
33. działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa:.
34. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
35. Jodzio, K. (2008b). Neuropsychologiczne badania funkcji.
36. wykonawczych u schyłku życia. Psychologia Rozwojowa,.
37. 13, 13–24.
38. Jodzio, K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna.
39. w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
40. Kądzielawa, D. (1990). Podręcznik do Baterii Testów.
41. Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana. Maszynopis.
42. niepublikowany.
43. La Rue, A. (1992). Aging and Neuropsychological Assessment.
44. New York: Plenum Press.
45. Ostrosky-Solis, F., Lozano, A. (2006). Digit span: effect.
46. of education and culture. International Journal of.
47. Psychology, 41, 333–341.
48. Salthouse, T. A. (1991). Mediation of adult age differences.
49. in cognition by reductions in working memory.
50. and speed of processing. Psychological Science, 2,.
51. 179–183.
52. Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning.
53. Philosophical Transactions of The Royal Society of.
54. London, 298, 199–209.
55. Stańczak, J. (2010). MMSE Polska Normalizacja. Warszawa:.
56. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego.
57. Towarzystwa Psychologicznego.
58. Susułowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości.
59. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
60. Szatkowska, I. (2005). Udział podstawnej kory przedczołowej.
61. w pamięci operacyjnej. Studia Psychologiczne,.
62. 43, 29–36.
63. Treder, N., Jodzio, K. (2013). Heterogeniczność funkcjonowania.
64. poznawczego i jego zaburzeń u osób.
65. starszych. Psychiatria i Psychoterapia, 9, 3–13.
66. Warrington, E. K., Shallice, T. (1969). The selective.
67. impairment of auditory verbal short-term memory.
68. Brain, 92, 885–96.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X