10
MNiSW
 
 

Wirtualna ucieczka: syntetyczny przegląd literatury dotyczącej zjawiska cyberdryfowania

Jakub Kuś 1  ,  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Studia Psychologiczne 2017;55(3):31–40
Data publikacji: 30-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Życie w dzisiejszym świecie wiąże się z koniecznością dostosowywania się do wymogów technologicznych oraz z ciągłym poszerzaniem własnych umiejętności obsługi urządzeń cyfrowych. Taki stan rzeczy wywiera presję na różne dziedziny życia; aby ją rozładować powstają nowe zjawiska, których przejawy można zaobserwować także w funkcjonowaniu psychologiczno-społecznym człowieka w przestrzeni internetu. Jednym z takich zjawisk jest cyberdryfowanie, które można zdefiniować jako poświęcanie czasu zarezerwowanego na pracę lub naukę na rzecz niezwiązanymi z nimi aktywności w cyberprzestrzeni. Zachowania będące cyberdryfowaniem są aktywnościami złożonymi, które podzielić można na różne kategorie, a także przewidywać ich występowanie na podstawie wielu je determinujących czynników. Zjawisko to jest tym bardziej warte uwagi, gdyż wraz z postępem technologicznym dostęp do internetu staje się powszechny również w środowisku pracy i edukacji. Cyberprzestrzeń poza ułatwieniem nauki oraz wykonywania obowiązków pracowniczych oferuje również szeroki zakres aktywności na które przeciętny użytkownik przeznacza czas, bezpowrotnie go marnując. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kompleksowego przeglądu najnowszych badań psychologicznych dotyczących cyberdryfowania, wyjaśniających zarówno jego genezę, jak i konsekwencje w wymiarze jakości pracy i codziennego funkcjonowania. Cyberdryfowanie jest coraz częściej uznawane za jedną z największych patologii pracy, także dogłębne poznanie tego zjawiska zdaje się być najlepszym puntem wyjścia do poradzenia sobie z jego występowaniem.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jakub Kuś   
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, ul. A. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X