10
MNiSW
 
 

Właściwości psychometryczne i walidacja polskiej adaptacji Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL)

Zuzanna Gazdowska 1  ,  
Dariusz Parzelski 1  ,  
Robin Vealey 2  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2
Miami University
Studia Psychologiczne 2017;55(3):18–30
Data publikacji: 30-06-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem przeprowadzonego badania była walidacja i adaptacja do warunków polskich narzędzia Sources of Sport-Confidence Questionnaire (SSCQ-PL). Oryginalny kwestionariusz (SSCQ) został stworzony przez Robin Vealey (1986), składa się z 41 pozycji należących do 9 podskal opisujących źródła pewności siebie w sytuacji sportowej. Artykuł opisuje fazy procesu adaptacji. W badaniu udział wzięło 353 osób, będących aktywnymi sportowcami, zawodowcami i amatorami. Wyniki potwierdzają zadowalające właściwości psychometryczne polskiej adaptacji. Rzetelność i moc dyskryminacyjna pozycji kwestionariusza okazały się być wysokie. Autorzy zadecydowali o usunięciu skali "Situational Favorableness", która w istotny sposób obniżała rzetelność polskiej wersji kwestionariusza. Trafność wewnętrzna SSCQ-PL została potwierdzona przy użyciu konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Skale SSCQ-PL korelowały z większością skal Wielowymiarowego Kwestionariusza Samooceny (MSEI) i ze skalami Inwentarzem Pewności Siebie w Sporcie (TSCI-PL), co potwierdziło trafność kryterialną adaptowanego narzędzia.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zuzanna Gazdowska   
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X