10
MNiSW
 
 

Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania (AAQ-II)

Bartosz Kleszcz 1  ,  
Joanna E. Dudek 1  ,  
Wojciech Białaszek 1  ,  
Paweł Ostaszewski 1  ,  
 
1
SWPS University of Social Sciences and Humanities
2
Goldsmiths, University of London
Studia Psychologiczne 2019;1(57):1–20
Data publikacji: 05-06-2018
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Badanie prezentuje wyniki polskiej walidacji Kwestionariusza Akceptacji i Działania-II (AAQ-II). Wyniki z dwóch prób (N1-602, N2=70) wskazują na stabilną strukturę, wysoką rzetelność oraz trafność zbieżną, różnicową i przyrostową. Alfa Cronbacha dla pierwszej próby wyniosła .938 [CI (.912; .958)], dla drugiej .910 [CI (.874; .939)]. Stabilność dwutygodniowa wyniosła r = .733 [CI (.602; .825)]. Wyniki wskazują na to, że AAQ-II może zostać wykorzystane w Polsce jako miara elastyczności psychologicznej. Ponadto, w przeciwieństwie do czołowych polskich testów psychologicznych, wykorzystanie AAQ-II jest bezpłatne, ułatwiając prowadzenie badań i psychoterapii. Badanie poszerza także wiedzę o istocie elastyczności psychologicznej oraz efektywnego radzenia sobie. Pozyskane dane wskazują na rozbieżność między funkcjonalną diagnozą AAQ-II a zorientowaną objawowo diagnozą kwestionariusza Coping Inventory for Stressful Situations, gdzie tylko pierwszy miał istotą statystycznie relację do ogólnego funkcjonowania. Badanie wskazuje, że zachowania unikowe nie wiążą się w znaczący sposób z satysfakcją z życia lub obecnością problemów klinicznych, ale zaczynają takimi być, gdy oddzielają osobę od realizowania własnych wartości i sensu życia.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bartosz Kleszcz   
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wybickiego 3/38, 41-219 Sosnowiec, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X