10
MNiSW
 
 

Pracoholizm a etyka pracy. Wymiary etyki pracy jako predyktory uzależnienia od pracy

 
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Instytut Psychologii
Studia Psychologiczne 2016;54(2):5–19
Data publikacji: 27-12-2015
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł przedstawia wzajemne zależności między wymiarami pracoholizmu a składnikami etyki pracy według koncepcji Maxa Webera. Autor przedstawia znaczenia pracoholizmu, przyjmując iż jest to kategoria kliniczna odnosząca się do obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia. Etyka pracy jest systemem postaw i przekonań, dla których charakterystyczne jest (1) spostrzeganie pracy jako wartości centralnej w życiu i przekonanie, że (2) ciężka praca prowadzi do sukcesu. Etyka ta to także: (3) niechęć do marnowania czasu, (4) dezaprobata czasu wolnego, (5) skłonność do odraczania gratyfikacji, (6) niezależność, czyli poleganie na sobie oraz (7) gotowość do uczciwego postępowania w pracy. Badania przeprowadzone na próbie 309 pracowników pokazały, że etyka pracy i pracoholizm są wzajemnie powiązane. Uzależnieniu od pracy sprzyjają niezależność, traktowanie pracy jako wartości centralnej oraz niechęć do marnotrawienia czasu.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X