10
MNiSW
 
 

Wykorzystanie analizy skupień metodą data mining do wykreślania profili osób badanych w badaniach psychologicznych

 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Studia Psychologiczne 2018;56(3)
Data publikacji: 01-07-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy: Celem artykułu jest przybliżenie metody analizy skupień obliczanej przy pomocy algorytmów data mining pakietu STATISTICA służące do wykreślania skupień osób badanych. Materiał i metody: Algorytmy analizy skupień wykorzystują metodą k-średnich do wykreślania skupień obiektów podobnych do siebie pod względem interesujących badacza zmiennych. Algorytmy skupienia te wykreślają pod względem wielu zmiennych równocześnie ujawniając osoby podobne do siebie w zakresie nasilenie różnych zmiennych - przypomina to wykresy profili. Dzięki tej metodzie badacz może się zorientować jaki profil jest najczęściej reprezentowany w populacji pod względem nasilenia cech. Wyniki: Do zobrazowania przykładu wykorzystania analizy skupień posłużono się zbiorem danych, który pochodził od rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i zawierał informacje na temat nasilenia cech warunkujących powstawanie trudności wychowawczych i reakcji rodziców na stres. Wnioski: Na przykładzie badań pokazano, w jaki sposób dokonuje się interpretacji profili w określonych przy pomocy analizy skupień.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Szymańska   
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ryńska 35, (Borki), 05-255 STARE ZAŁUBICE, Polska
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X