10
MNiSW
Zespół Redakcyjny
 
Redaktor Naczelny
Magdalena Marszał-Wiśniewska

Sekretarz Redakcji
Robert Balas

Rada Naukowa
Zdzisław Chlewiński (członek honorowy),
Janusz Reykowski (członek honorowy),
Krystyna Drat-Ruszczak,
Anna Grabowska,
Mirosław Kofta,
Edward Nęcka

Zastępcy Redaktora Naczelnego:
Robert Balas,
Wiesław Baryła,
Anna Brzezińska,
Bertram Gawronski,
Maciej Haman,
Emilia Łojek,
Jan Kaiser,
Elisabeth Norman,
Bert Timmermans,
Bogdan Wojciszke

Redaktor statystyczny
Jerzy Brzeziński

Asystent Redakcji
Magdalena Nowicka

Wydawcy:
Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X